Η λύση σε ένα πρόβλημα πάντα υπερτερεί του ίδιου του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις στη ζωή μας εάν παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο δόνησης. Πάντα βρίσκουμε τις λύσεις σε ένα υψηλότερο πεδίο δόνησης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας θεραπευτικού πεδίου, η ομάδα ΚΡΥΩΝ μας δίνει την ευκαιρία να βουτήξουμε βαθιά στο θεϊκό πεδίο της άνευ όρων αγάπης για τη μεταμόρφωση των προκλήσεών μας στο εδώ και τώρα, που εμποδίζουν την ανάπτυξή μας και την αύξηση της δόνηση μας.

Μάθημα της συνεδρίας πεδίου θεραπείας:

  • Λουτρό ήχου με τα κρυστάλλινα κυμβάλα για εντατικό καθαρισμό και ευθυγράμμιση του ενεργειακού μας σώματος στην πολυδιάστατη ισορροπία μας
  • Channeling/μήνυμα από την ομάδα ΚΡΥΩΝ για θέμα της επιλογής τους
  • ΔΙΑΛΗΜΑ
  • Διαλογισμός θεραπευτικού πεδίου στη δόνηση υψηλού φωτός της ομάδας ΚΡΥΩΝ στο θεϊκό πεδίο της άνευ όρων αγάπης