Αναγνωρίζοντας το φως σου, να το αισθάνεσε αυτό, να ανοίξεις την καρδιά σου, αγαπώντας τον εαυτό σου, κατανοώντας τις συνδέσεις, εξαγοράζοντας το παλιό, απελευθερώνοντας το εσωτερικό σου παιδί, παρουσιάζοντας νέες προοπτικές και τρόπους, φέρνοντας στην πράξη την εκπλήρωση και το νόημα στη ζωή – αυτά και άλλα είναι θέματα των σεμιναρίων και των εργαστηρίων μας.

Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια είναι προσανατολισμένα προς την αλλαγή και τη διαδικασία γνώσης και μετασχηματισμού για την εξέλιξή σου στη νέα συνείδηση. Η αύξηση της δόνησης σου και να ζήσεις την άνευ όρων αγάπη είναι στο προσκήνιο.

Η σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό σου είναι το κλειδί.
Διότι μόνο αν ξέρεις, αισθανθείς και δοκιμαστείς πιος είσαί πραγματικά, μπορείς να διαμορφώσεις τη ζωή σου από την καρδιά και να βρείς την εκπλήρωση που επιθυμείς.

Σε υποστηρίζουμε και συνοδεύουμε με τα σεμινάρια και τα εργαστήρια μας στις σχετικές διαδικασίες, προσδίδουμε γνώσεις, πνευματικούς νόμους και πρακτικές λύσεις.

Οι εβδομάδες σεμιναρίων μας, που χαρακτηρίζονται από χαρά, γέλιο, ελαφρότητα και αίσθηση της δικής σου αγγελικής δόνησης, σου επιτρέπουν να παραμείνεις μακρύτεροι στην υψηλή δόνηση του θεϊκού φωτός, της νέας ενέργειας και της δικής σου αγγελικής δόνησης, και να της μεταμορφώσεις.

Πολλοί αναφέρουν ότι αυτά που βίωσαν στα σεμινάρια έχουν διαρκή αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους και ότι ήταν σε θέση να ξεκινήσουν με ευκολία αλλαγές στη ζωή τους.

Μετά από δική σου πρόσκληση, ευχαρίστως διεξάγουμε σεμινάρια, Workshops, διαλογισμούς και Channelings στο σημείο που βρίσκεσαι ή κοντά σε σένα. (Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα )

Πληροφορίες για το κόστος / ενεργειακό ισοζύγιο στη σελίδα του εκδηλώσεις μας: