Απόψε η ώρα άλλαξε.

Απόψε η ώρα άλλαξε.

Είμαστε τώρα μπροστά από το χρόνο μας! Λοιπόν, σε 1 ώρα.

Αν το εξετάσουμε προσεκτικά, είμαστε όλοι πραγματικά σε μια μεγάλη μετάβαση στο χρόνο.
Σε μια αλλαγή του χρόνου που επηρεάζει ολόκληρη τη γη. Όλη η ανθρωπότητα και όλα στη Μητέρα Γη.

Η παλιά εποχή στρέφεται στη Νέα Εποχή.
Η παλιά ενέργεια μετασχηματίζεται στη Νέα Ενέργεια.
Το επίπεδο της ύπαρξής μας αλλάζει από την 3η στην 5η διάσταση.
Από τη δυαδικότητα στη συνείδηση ​​ενότητας.

Αυτή η αλλαγή δεν συμβαίνει σε κάποια ώρα της νύχτας. Είναι μια διαδικασία. Μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, το 2012 πέρασε ένα βασικό σημείο και θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια.

Μια διαδικασία που αλλάζει πολύ. Σε εσάς και γύρω σας. Στον προσωπικό σας κόσμο και σε ολόκληρη τη γη.

Και έχετε μεγαλύτερη επιρροή σε αυτή την αλλαγή από ότι μπορείτε να συνειδητοποιήσετε!
Είστε σημαντικό μέρος αυτής!
Η προσωπική σας ανάπτυξη ενσωματώνεται στη συνολική διαδικασία.
Τα βήματα που παίρνετε, οι ιδέες που ενσωματώνετε στη ζωή, η συνειδητοποίηση της επέκτασης, ο μετασχηματισμός που υποβάλλονται, ενισχύουν το πεδίο του φωτός. Ενίσχυση της νέας ενέργειας. Επιταχύνετε την ανάβαση.
Όχι μόνο τη δική σας αλλά αυτή ολόκληρης της γης και όλων των ανθρώπων!

Κάθε βήμα που παίρνετε στην προσωπική σας ανάπτυξη γίνεται για όλους.
Κάθε συνειδητοποίηση, κάθε πρόοδος, κάθε αποκλεισμός που επεξεργάζεστε και μετασχηματίζετε αποθηκεύεται ως ενέργεια λύσης στο συλλογικό πεδίο της ανθρωπότητας και καθιστά ευκολότερο για τους άλλους να σας ακολουθήσουν.

Οι άγγελοι σας ευχαριστούν!
Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην άνοδο της γης!
Σας ευχαριστούμε για το ελαφρύ σας έργο, για την εργασία σας μέσα και για το φως.

Να γνωρίζετε πόσο σημαντικό είστε!
Γιορτάστε την προσωπική σας αλλαγή του χρόνου!